مشاهده وب سایت بدون تنظیمات نیم سرور

به کمک آموزش زیر می‌توانید بدون نیاز به وجود دامنه وب‌سایت را مشاهده نمایید. برای این منظور مراحل زیر را به‌ترتیب طی نمایید: ۲٫۲٫۲٫۲ domain.com