سرور اختصاصی همکاری با بهترین دیتاسنتر های جهان

سرور اختصاصی

پردازنده حافظه فضای دیسک ترافیک ماهانه IP تحویل سفارش
Intel Xeon E3 1230 V2 8GB ram 1TB HDD or 120 GB SSD 10TB 1Usable ip 2 روزه تماس بگیرید
پرفروشIntel Xeon E3 1230 V5 8GB ram 1TB HDD or 120 GB SSD 10TB 1Usable ip 2 روزه تماس بگیرید
Intel Xeon E3 1270 V5 16GB ram 2TB HDD or 240 GB SSD 10TB 1Usable ip 2 روزه تماس بگیرید
Intel Xeon E3-1270 v6 32GB ram 2x 240 GB SSD 10TB 1Usable ip 3 روزه تماس بگیرید