فایل هاستینگ

هاست دانلود و آپلود

هاست دانلود یکی از خدمات آتی هاست است که با هارد های پرسرعت و پهنای باند بالا و با قیمت ارزان در دسترس کاربران محترم قرار خواهد گرفت.شایان ذکر است، سرویس هاست دانلود برای کاربران سایت شما سرعت دانلود بالا و کیفیت بالا تری را به ارمغان می آورد که در رشد روز افزون بازدید وب سایت شما تاثیر چشمگیری خواهد داشت.

لطفا پنل خود را انتخاب کنید
سالیانه
ماهانه
پلن اول
پلن اول
پلن اول
پلن اول
پلن اول

312,000 تومان
سالیانه

33,000 تومان
ماهانه

312,000 تومان
سالیانه

312,000 تومان
سالیانه

312,000 تومان
سالیانه
 • فضا: 10 گیگابایت
  فضا: 10 گیگابایت
  فضا: 10 گیگابایت
  فضا: 10 گیگابایت
  فضا: 10 گیگابایت
 • پهنای باند (ماهیانه): 600 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 600 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 600 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 600 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 600 گیگابایت
 • دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
 • ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
 • SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
 • SNI
  SNI
  SNI
  SNI
  SNI
 • DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
 • پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
پلن دوم
پلن دوم
پلن دوم
پلن دوم
پلن دوم

519,000 تومان
سالیانه

53,000 تومان
ماهانه

519,000 تومان
سالیانه

519,000 تومان
سالیانه

519,000 تومان
سالیانه
 • فضا: 15 گیگابایت
  فضا: 15 گیگابایت
  فضا: 15 گیگابایت
  فضا: 15 گیگابایت
  فضا: 15 گیگابایت
 • پهنای باند (ماهیانه): 800 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 800 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 800 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 800 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 800 گیگابایت
 • دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
 • ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
 • SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
 • SNI
  SNI
  SNI
  SNI
  SNI
 • DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
 • پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
پلن سوم
پلن سوم
پلن سوم
پلن سوم
پلن سوم

778,000 تومان
سالیانه

78,000 تومان
ماهانه

778,000 تومان
سالیانه

778,000 تومان
سالیانه

778,000 تومان
سالیانه
 • فضا: 25 گیگابایت
  فضا: 25 گیگابایت
  فضا: 25 گیگابایت
  فضا: 25 گیگابایت
  فضا: 25 گیگابایت
 • پهنای باند (ماهیانه): 1200 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 1200 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 1200 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 1200 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 1200 گیگابایت
 • دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
 • ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
 • SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
 • SNI
  SNI
  SNI
  SNI
  SNI
 • DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
 • پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
پلن چهارم
پلن چهارم
پلن چهارم
پلن چهارم
پلن چهارم

1,728,000 تومان
سالیانه

173,000 تومان
ماهانه

1,728,000 تومان
سالیانه

1,728,000 تومان
سالیانه

1,728,000 تومان
سالیانه
 • فضا: 60 گیگابایت
  فضا: 60 گیگابایت
  فضا: 60 گیگابایت
  فضا: 60 گیگابایت
  فضا: 60 گیگابایت
 • پهنای باند (ماهیانه): 2500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 2500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 2500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 2500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 2500 گیگابایت
 • دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
 • ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
 • SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
 • SNI
  SNI
  SNI
  SNI
  SNI
 • DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
 • پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
پلن پنجم
پلن پنجم
پلن پنجم
پلن پنجم
پلن پنجم

2,610,000 تومان
سالیانه

263,000 تومان
ماهانه

2,610,000 تومان
سالیانه

2,610,000 تومان
سالیانه

2,610,000 تومان
سالیانه
 • فضا: 100 گیگابایت
  فضا: 100 گیگابایت
  فضا: 100 گیگابایت
  فضا: 100 گیگابایت
  فضا: 100 گیگابایت
 • پهنای باند (ماهیانه): 3500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 3500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 3500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 3500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 3500 گیگابایت
 • دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
 • ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
 • SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
 • SNI
  SNI
  SNI
  SNI
  SNI
 • DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
 • پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
پلن ششم
پلن ششم
پلن ششم
پلن ششم
پلن ششم

3,682,000 تومان
سالیانه

370,000 تومان
ماهانه

3,682,000 تومان
سالیانه

3,682,000 تومان
سالیانه

3,682,000 تومان
سالیانه
 • فضا: 200 گیگابایت
  فضا: 200 گیگابایت
  فضا: 200 گیگابایت
  فضا: 200 گیگابایت
  فضا: 200 گیگابایت
 • پهنای باند (ماهیانه): 4500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 4500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 4500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 4500 گیگابایت
  پهنای باند (ماهیانه): 4500 گیگابایت
 • دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
  دامین های قابل اتصال: نامحدود
 • ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
  ادآن دامین : نامحدود
 • SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
  SSL رایگان
 • SNI
  SNI
  SNI
  SNI
  SNI
 • DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
  DirectAdmin
 • پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت
  پورت سرور: 2 گیگابیت

گارانتی بازگشت وجه

30 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از کیفیت سرویس های میزبانی وب و پشتیبانی پرسیس سرور.

امنیت حریم خصوصی

تمامی اطلاعات مشتریان گرامی پرسیس سرور، در همین مجموعه نگهداری می گردد و هیچگونه سواستفاده ای نخواهد شد.